Bildiri gönderim tarihi 23 Nisan 2024 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Bildiri gönderim tarihi 23 Nisan 2024 23.59'a kadar uzatılmıştır.
Değerli Ruh Sağlığı Profesyonelleri,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Gazi Üniversitesi’nin işbirliğinde 16 – 19 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 25. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten mutluluk duyarız. 25. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nin ana teması “Ruh Sağlığı Alanında Değişen İhtiyaçlar: Psikolojik Danışman Eğitimine Yansımaları” olarak belirlenmiştir.

Son yıllarda gittikçe sıklaşan doğal afetler, savaşlar, göçler ve salgınlara ek olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler bireylerin ve toplumların hayatını radikal biçimde etkilemekte, her yaştan bireyin bu sürece uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır. Temposu gittikçe artan bu değişimlere paralel biçimde, ruh sağlığı profesyonelleri olan psikolojik danışmanların da bu dönüşümlere hızlı uyum sağlamaları kaçınılmaz görünmektedir.
Ulusal ve küresel ölçekte yaşanan bu durumların bireyleri olduğu kadar toplumları da doğrudan etkilemesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının okul psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, aile ve çift psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı gibi alt alanlarında hizmet sunan psikolojik danışmanların yeterlik standartlarının da gelişen koşullara göre güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Öte yandan zorlu yaşam olaylarıyla karşı karşıya kalan danışanlara yardım sunan psikolojik danışmanların meslek yaşamlarında şefkat ve empati yorgunluğu, ikincil travma, tükenmişlik gibi mesleki deformasyonlara maruz kalma olasılıkları, özellikle kişisel gelişim alanında iyi oluşlarını ihmal etmemeyi, kendilerini güçlendirecek becerilerini geliştirmelerini de önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda psikolojik danışmanların kişisel ve mesleki gelişim, çok kültürlü psikolojik danışma, sosyal adalet ve hak savunuculuğu, hesap verebilirlik, teknoloji kullanımı, işbirliği ve takım çalışması, araştırma ve liderlik gibi rollerinin daha iyi anlaşılması ve dünyada meydana gelen değişimlere ve dönüşümlere göre yeniden biçimlenmesi gerekli görünmektedir.

25. PDR Kongremizin sloganı “Değişimin Kendisi Olmak: Geleceği şekillendiren psikolojik danışmanlar yetiştirmek”tir. Tüm psikolojik danışmanları, psikolojik danışma ve rehberlik alanının geçmişini hatırlamaya, sürekli değişen durumlar ve farklılaşan ihtiyaçlar karşısında kendilerini yeniden keşfetmeye ve geleceğe hazırlanmaya davet ediyoruz.

Kongremizde “Ruh Sağlığı Alanında Değişen İhtiyaçlar: Psikolojik Danışman Eğitimine Yansımaları” ana temasının yanı sıra ''okul psikolojik danışmanlığı'', “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı”, “klinik ve ruh sağlığı danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı”, “zorlayıcı yaşam olaylarında psikolojik danışma ve rehberlik”, “gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı”, “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon” gibi pek çok alt temaya da yer verilecektir. Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların bildiri, konferans, panel ve çalıştaylar ile yapacakları katkıların psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin ve alt uzmanlık alanlarının gelecek vizyonuna çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. 

Kongrede sunulan bildiri özetleri Özet Bildiri Kitabında, tam metinler ise Tam Metin Bildiri Kitabında Türk PDR Derneğinin web sitesinde elektronik ortamda yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulacak bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Derneği'nin yayınlarından olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Klinik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.
Psikolojik danışma ve rehberlik alanının bu görkemli ve saygın kongresine siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten ve Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da ağırlamaktan onur duyarız.

Saygılarımızla...
 
Prof. Dr. Metin PİŞKİN
Kongre Eş Başkanı
Türk PDR Derneği Genel Başkan V.
Prof. Dr. Kemal ÖZTEMEL
Kongre Eş Başkanı
Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
RPD Anabilim Dalı Başkanı
 
 
 

Önemli Tarihler

Kongre Afişi